Sunday, October 3, 2010

ENSIKLOPEDI ISLAM AL-KAMILTajuk            : ENSIKLOPEDI ISLAM AL-KAMIL
Tajuk Asal  : Mukhtashar al-Fiqhi al-Islami
Penulis         : Syaikh Muhammad
bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri
Penerbit      : Darus Sunnah (Hardcover)
Harga pasaran     : Sekitar RM150
Harga kami : RM125 Sahaja!!

Sila hubungi 012-9075769 / 012-2551470 atau
email : dukkanonline@gmail.com 
untuk pesanan

Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya mengatur segala aspek kehidupan umat manusia dan membimbing mereka ke arah mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 
 • Buku yang ditulis Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri ini menggambarkan ajaran Islam secara menyeluruh. 
 • Semua nilai-nilai ajaran Islam secara umum dijelaskan dalam buku ini. 
 • Di antara kelebihan buku ini, dalam setiap membahas permasalahan penulis selalu merujuk kepada dalil-dalil Al-Qur`an dan hadis yang sahih. 
 • Di samping itu, buku ini disusun secara sistematik dengan gaya bahasa yang menarik dan mudah difahami. 
 • Buku ini terbahagi kepada sepuluh bab
 1. Pertama :Tauhid dan Keimanan. 
 2. Kedua : Fekah Al-Qur`an dalam Hal Fadhail [keutamaan], Akhlak, Adab, Zikir dan  Doa. 
 3. Ketiga : Ibadah.
 4.  Keempat :  Muamalah. 
 5. Kelima : Faraidh(warisan).
 6.  Keenam : Pernikahan. 
 7. Ketujuh : Qishas dan Hudud. 
 8. Kelapan : Qadha` [peradilan].
 9.  Kesembilan :  Jihad di Jalan Allah. 
 10. Kesepuluh : Dakwah di jalan Allah.
Melihat kepada isi kandungan buku ini, maka tidaklah terlalu berlebihan jika buku ini disebut sebagai Ensiklopedi Islam, kerana ia mencakup agama Islam secara keseluruhannya. 

Buku ini patut dimiliki dan dibaca oleh siapa saja sebagai panduan dalam kehidupannya. Terlebih bagi para pecinta ilmu dan umat Islam pada umumnya.


SILA HUBUNGI 012-9075769 / 012-2551470 ATAU
EMAIL - dukkanonline@gmail.com No comments:

Post a Comment